ஹே ஸ்வாமினாத கருணாகர தீனபம்தோ,  ஶ்ரீபார்வதீஶமுகபம்கஜ பத்மபம்தோ |  ஶ்ரீஶாதிதேவகணபூஜிதபாதபத்ம,  வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो, श्रीपार्वतीशमुखपङ्कज पद्मबन्धो । श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्म, वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥
 ૐ Deities
 ૐ Navagrahas
Surya
Chandhra
Angaraka
Sukran
Budhan
Raaghu
kedhu
Sani
Guru
 ૐ Poojas and Vrathams
 ૐ Doshas and Pariharas
 ૐ Festivals
 ૐ States

  Lord Muruga

  Temple Highlights

 • Thirupparamkunram Murugan Temple is located near Madurai in the state of Tamilnadu, India.
 • It is one of the Arupadaiveedu (6 abodes or holy shrines of Lord Murugan).
 • An interesting feature of this temple is that of deities of Lord Shiva and Lord Vishnu facing each other in the main shrine.
 • The place is believed to have been visited by ancient tamil saints/poets like Gnana Sambhandar, Sundarar, Sambandhar.

  Pooja Timings

Poojas Offered Timings
Thiruvananthal 05.30 AM
Vila pooja 07.30 AM
Kala Shanthi Pooja 08.00 AM
ThiruKala Shanthi Pooja 10.30 AM
Uchi Kaala Pooja 12.30 PM
Saayarathcai 5.30 PM
Arthajaamam 8.45 PM
Palliarai 9.00 PM

Legends

Tirupuramkundram is one of the six main pilgrimage sites for the devotion of the son of Shiva - Muruga(also Subramanya),Tamil Hindu god of war and patron of Tamil Nadu.According to legend, the Lord married Deivyani, the daughter of Lord Indra at this place.The Tirupuramkundram Temple, Madurai dates back to the sixth century.The antiquity of Tirupuramkundram Temple can very well be gauged from the fact that it finds mention even in the Sangam Literature.

  Contact Details

 • Address
:
 • Sri Subramaniaswamy Temple,
 • Thirupparankundram,
 • Madurai - 625 005,
 • Tamil Nadu, India.

 • Telephone
:
 • 0452 -2482248,2484359


 • Email
:
 • thiruparankundramdc@sancharnet.in


 • Official website information
:

  Special Days In Temple

 • Panguni Uthiram-It is celebrated in the month of March
 • Vaikasi Visakam-Clebrated in the month of Vaigaasi. Visakam is Lord Muruga’s birthday star.
 • Kandha Sashti-Kanta Shasti Vratam is observed once a year in the month of ‘Aippasi' (October–November) starting from the ‘piratamai' the 1st phase of the brightening moon.
 • Aadi Krithigai-This is celebrated in the month of May/June.
 • Thai Poosam-It is celebrated on the full moon in the month of Thai
  Temple Location

 Nearest Major Town/City

 • Madurai - 10 km from Madurai to Thiruparankundram

How to Reach
 • By Air
  Madurai is the nearest airport.
 • By Train:
  Thiruparankundram, Madurai
 • By Road:
  The Thiruparankundram temple is about 7km from the Madurai to kanyakumari road.