ஓம் ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் | ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோபஶாம்தயே || ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥
 ૐ Deities
 ૐ Navagrahas
Surya
Chandhra
Angaraka
Sukran
Budhan
Raaghu
kedhu
Sani
Guru
 ૐ Poojas and Vrathams
 ૐ Doshas and Pariharas
 ૐ States

  Lord Sri Sathya narayana

  Temple Highlights

 • The Chitti annavaram temple, dedicated to Lord Sri Sathya narayana swamy, is situated in Madanapalle town of Andhra Pradesh in India.
 • Anna means "whatever you say or you desire" and varam means "boon", hence whatever you desire will be given as boon by the deity.
 • Planning began in 1999, with the Sri Gayathri Arsha Vidya Mandir Trust, and construction was completed in 2006.
 • The popularity and importance of the Annavaram temple situated in East Godavari District is considered as second only to Tirupati in Andhra Pradesh.

  Pooja Timings

Poojas Offered Timings
Sri Swamy Vari Suprabhata Seva 3:30 AM
Abhishekam & Archana 4:00 AM - 5:15 AM
Balabogam 5:15 AM
Panchaharathulu & Neerajana Mantra Pushpamulu 5:30 AM
Swamy Vari Sarva Darshanam 6:00 AM - 12:00 PM
12:30 PM - 9:00 PM
Ashtothara Sathanama Poojas & Sahasranamarchanas 08:00 AM - 12:00 PM
Sri Vari Nitya Kalyanam 09:30 AM
Rajabhoga Mahanivedana 12:30 PM - 1:00 PM
Temple Doors Close 9:00 PM - 3:30 AM
Legends

Meruvu, the lord of the hills and his consort Menaka did great penance and begot two sons by the grace of Lord Vishnu. One was named Bhadra and the other Ratnakar. Bhadra pleased Lord Vishnu with his devotion and penance and with his grace became Bhadrachalam on which Lord Sri Rama had permanently settled. Ratnakara desired to emulate his brother and succeeded in pleasing Lord Vishnu by his penance to settle on him as Veera Venkata Satyanarayanaswamy, Ratnakara remaining as Ratnagiri (hill). Ratnagiri Hill ranges are said to be connected with two strategic incidents. Tradition says that Sri Krishadevaraya of Vijayanagar used the secret underground passages in the hills to attack the enemy from both sides during his invasion on kalinga kings. The Andhra revolutionary late Alluri Seetharama Raju had some of the secret quarters for himself and his followers in these hill ranges, when he rebelled against the British Rule.

  Contact Details

 • Address
:
 • Sri.V.V.S.S. Devasthanam
 • Annavaram - 533406.
 • Andhra Pradesh
 • India.
 • Telephone
:
 • 08868-238121


 • Email
:
 • eoannavaram(at)yahoo[dot]co[dot]in


 • Official website information
:

  Special Days In Temple


 • Ugadi -Panchagasravanam
 • Sri Rama Navami -Sri Sitarama Kalyanotsavams.
 • Chaitra Bahula Shasti to Amavasya -Sri Kanaka Durgamma Vari Jatara Mahotsavams.
 • Sri Krishana Jayanti -Utla Sambaram
 • Sri Vinayaka Chavathi -Ganapthi Navaratara Utasavams
 • Sri Devi Navaratrulu -Mahanyasa Abhishakam and Laksha Kumkumarchana are being performed at Yantralayam.
 • Vijaya Desami -Jamii Pooja

  Nearby Temples

  Temple Location

 Nearest Major Town/City

 • Vishakapattinam - 110 km from Vishakapattinam to Annavaram

How to Reach
 • By Air
  The nearest Airport on east side of Annavaram is situated at Visakhapatnam. Annavaram is at 2hrs distance from Visakhapatnam.
 • By Train:
  Most of the trains passing between Visakhapatnam - Vijayawada will stop at Annavaram Station
 • By Road:
  There are frequent Express buses from Visakhapatnam ,Rajahmundry and Kakinada.